برای اطلاع از قیمت محصولات با تلفن 02133991805 تماس بگیرید.

تماس با ما

صنایع مفتولی کوثر

لیست محصولات

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار

توری حصاری

سیم خاردار

توری گابیون

سیم خاردار

توری فرنگی

سیم خاردار

میلگرد 6.5

سیم خاردار

توری پرسی

سیم خاردار

توری مرغی

سیم خاردار

رابیتس

سیم خاردار

مفتول مسوار

سیم خاردار

مفتول گالوانیزه